Patru elemente cheie pentru a atinge excelența în perioada înțărcare – finisare

Acești factori influențează succesul oricărei operațiuni.

Piatra de temelie este prima piatră așezată în fundația unei construcții. Toate celelalte pietre sunt plasate în referință cu această piatră.

Gândiți-vă la acest concept în ceea ce privește o fermă cu sistem de producție de la înțărcare până la finisare. Ce factor trebuie pus pe primul loc pentru a asigura succesul ulterior? Bazându-se pe cercetare și cunoștințe aplicate, PIC a identificat patru elemente fundamentale sau factori de excelență în perioada înțărcare – finisare.

 • Calitatea purceilor înțărcați
 • Aportul de nutrienți
 • Statusul de sănătate
 • Strategia de livrare

Toți cei patru factori au un impact egal. Pentru a maximiza succesul, abordați toți cei patru factori în mod egal și constant. Dacă un factor cedează, diminuează succesul celorlalți factori și, în ultimă instanță, Profitul potențial.

Calitatea purceilor înțărcați

Purcelul care intră în fermă are un impact fundamental asupra rezultatelor finale. Toți purceii intrați în fermă ar trebui să fie purcei înțărcați de calitate. Purceii înțărcați de calitate prezintă toate caracteristicile menționate mai jos:

 • Sunt sănătoși: Starea de sănătate a efectivului matcă este stabilă, iar fiecare purcel în parte este sănătos.
 • Sunt viguroși: Purcelul are capacitatea și dorința de a consuma furaj, purcelul este fără defecte fenotipice evidente.
 • Greutate/ vârstă bună: Purcelul are o greutate și o vârstă adecvate pentru înțărcare.
 • Uniformitate: Purceii fătați și înțărcați sunt uniformi.

Practici în managementul înțărcării pentru a ajuta la obținerea unor purcei înțărcați de calitate:

 • La înțărcare, verificați dacă toți purceii prezintă caracteristicile purceilor înțărcați de calitate.
 • Înțărcați între 21 (dacă legislația de bunăstare permite) și 28 de zile (media 26) cu o greutate minimă de 6 kg.
 • Respectați integritatea camerei de fătare. NU înțărcați purcei mai mici/mai tineri pentru a completa grupurile sau nu întârziați purceii cu o rată de creștere slabă.
 • Asigurați-vă că fluxul de purcei este destul de mare pentru a umple rapid un compartiment de la înțărcare până la finisare.

Obiectivul este de >95% eficiență a greutății la înțărcare.
Exemplu de calcul: Greutatea la 21 de zile ar trebui să fie de 6,1 kg (ca obiectiv al companiei) împărțită la greutatea reală (de exemplu, 5,7 kg), în acest exemplu, eficiența greutății la înțărcare este de 93% (5,7/6,1).

Starea de sănătate

Un porc sănătos de la înțărcare până la finisare va crește rapid, eficient și fără intervenții semnificative. Maximizați sănătatea porcilor prin respectarea practicilor de biosecuritate, furnizarea unui mediu confortabil în compartiment, întărirea sistemului lor imunitar și facilitarea depășirii mai ușoare a bolilor.

Practici de management esențiale pentru maximizarea stării de sănătate:

 • Preveniți apariția bolilor. Creați și implementați un plan strict de biosecuritate și întăriți sistemul imunitar al purceilor în creștere.
 • Comunicare frecventă cu personalul. Asigurați-vă că întreg personalul respectă protocoalele de biosecuritate pentru a preveni intrarea bolilor în fermă. Organizați întâlniri regulate cu personalul pentru a revizui protocoalele și a explica de ce fiecare protocol contează.
 • Gestionare corectă a purceilor. Reduceți diferența de vârstă și sursele per flux de producție , evitați amestecarea fluxurilor de purcei și utilizați gestionarea fluxului pe principiul Totul plin/Totul gol
 • Monitorizare și diagnosticare corectă. Implementați un program robust de monitorizare a bolilor și implementați un program de diagnostic eficient pentru a detecta provocările de sănătate în stadii incipiente.
 • Consultați-vă cu medicul veterinar al fermei pentru a revizui starea de sănătate și procedurile de diagnostic în asigurarea protocoalelor veterinare corespunzătoare.

Aportul de nutrienți

O rețetă adecvată, cu acces corect la furaj și apă, este crucială pentru creșterea în perioada înțărcare – finisare. Asigurați accesul la furaj și apă pentru a preveni stresul care ar putea duce la afectarea stării de sănătate și a creșterii.
De asemenea, mențineți condiții de microclimat corecte în fermă (respectați recomandările de temperatură și umiditate) pentru a încuraja consumul de furaj și apă, evitând arderea caloriilor pentru a menține temperatura corpului și minimizând pierderile de performanță.

Practici de management pentru a asigura aportul de nutrienți:

 • Urmăriți și înregistrați modificările în consumul de apă și furaj, deoarece acest lucru este un indicator puternic al performanței și al amenințărilor potențiale la adresa sănătății. Raportul dintre consumul de apă și consumul de furaj ar trebui să fie între 2:1 și 3:1.
 • Asigurați-vă că setările sistemului de ventilație se potrivesc cerințelor vârstei porcilor.
 • Asigurați accesul adecvat la apă prin poziționarea corectă a adăpătorilor și suficiente adăpători per porc.
 • Verificați în mod regulat debitul și calitatea apei.
 • Asigurați calitatea adecvată a furajului, poziționarea corectă a hrănitorilor și spațiu suficient la hrănitor /porc pe măsură ce porcii cresc.

Strategia de livrare

Nu întârziați în aplicarea strategiei de livrare. Identificați strategia potrivită și aplicați-o consecvent pentru a atinge succesul general în perioada înțărcare – finisare. Fără o abordare corectă în livrare, eforturile aplicate celorlalți factori vor fi pierdute.

Practici de management pentru a asigura o strategie de livrare consecventă:

 • Asigurați-vă că >94% dintre porci sunt complet valorificați.
 • Selectați corespunzător porcii destinați pentru sacrificare pentru camionul potrivit, la momentul potrivit.
 • Reduceți erorile de sortare și variația de greutate la livrare (<10-12%).
 • Gestionați cu atenție transportul pentru a minimiza stresul animalelor și a asigura siguranța animalelor (mortalitate <0,13%, imobilizați și răniți <0,15%).