Sănătatea animală

Principalul obiectiv al echipei noastre de asigurare a sănătății este menținerea unui status de sănătate ridicat al sistemului genetic și de multiplicare al PIC și protejarea efectivelor clienților noștri. Echipa noastră dezvoltă, validează și implementează soluții de sănătate pentru evaluarea riscurilor, biosecuritate, supravegherea și eliminarea bolilor. Colaborăm îndeaproape cu universitățile și alte organizații de pionierat pentru a ne revizui în mod continuu practicile.

Cele trei principii ale programului nostru de asigurare a sănătății includ:

  • Supravegherea extinsă a stării de sănătate: aceasta include integrarea în timp real a datelor clinice, de producție și de diagnostic pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, precum și implementarea tehnologiilor inovatoare și validate pentru colectarea și testarea probelor de diagnosticare.
  • Angajamentul față de bunăstarea animalelor: desfășuram o formare continuă a personalului din ferme și efectuăm o evaluare științifică proactivă a practicilor din ferme.
  • Biosecuritatea bazată pe știință: realizăm evaluări sistematice ale riscurilor în ferme, unități de procesare a furajelor și spălătoriilor de camioane. Pe baza acestor evaluări, elaborăm și implementăm planuri cuprinzătoare de atenuare a riscurilor. Colaborăm cu mai multe organizații pentru a dezvolta instrumente și linii directoare pentru a minimiza riscul de răspândire a bolilor.

Împărtășim cunoștințele, îndrumările și resursele noastre cu clienții și cu întreaga industrie a porcului pentru a menține în mod colectiv sănătatea efectivelor de suine și a aprovizionării.

Resurse privind Asigurarea sănătății

Portal sănătatea animală

Acces la toate instrumentele și materialele de referință ale PIC Health Assurance (în limba engleză).

Videoclipuri de formare

Reîmprospătați-vă cunoștințele de biosecuritate sau instruiți alte persoane cu ajutorul bibliotecii noastre de videoclipuri animate de formare în domeniul biosecurității.