Testele comerciale demonstrează avantajele descendenților PIC®408 în privința robusteții

Robustețea este o caracteristică importantă în producția de suine. Cu scopul de a reduce în continuare administrarea de antibiotice, precum și de a limita administrarea oxidului de zinc în rețetele de furaj, robustețea devine un factor extrem de important. Descendenții vierului PIC®408 se remarcă prin vitalitate, omogenitate, rezistență și robustețe în diferite condiții de producție comercială și prezintă în același timp performanțe excelente în ceea ce privește viteza de creștere, eficiența conversiei furajului și calitatea carcasei.
Datorită acestor trăsături, PIC®408 este utilizat pe scară largă în toată Europa și are o poziție de lider pe segmentul carcaselor cu procent mare de carne macră.
Un studiu recent efectuat în Spania, în condiții comerciale, subliniază aceste caracteristici speciale de diferențiere ale descendenților PIC®408.

DETALII ALE STUDIULUI

Studiul compară caracterele de producție și carcasă ale porcilor comerciali obținuți din scroafe PIC®Camborough inseminate cu material seminal de la vieri PIC®408 și vieri Piétrain concurenți.
Ambele linii de vieri au fost reprezentate în egală măsură, din punct de vedere al numărului de porci testați și al distribuției acestora în boxe. Toți porcii au fost furajați cu aceleași rețete în toate fazele de-a lungul studiului. Pe durata studiului, din punct de vedere al stării de sănătate a animalelor urmărite, s-a înregistrat un puseu de sindrom enteric (infectare cu Brachyspira hyodysenteriae).
Grupurile de purcei au fost cântărite la începutul testului și în ziua comercializării. Grosimea stratului de grăsime dorsală a carcasei și adâncimea ochiului de mușchi au fost măsurate folosind tehnologia cu ultrasunete în abator.

PERFORMANȚA DE TOP SE REFLECTĂ ÎN PROFITABILITATE

Descendenții PIC®408 au demonstrat o robustețe remarcabilă, mai ales în condiții dificile și au reușit astfel să-și atingă potențialul de creștere. Combinată cu o bună conversie a furajului și calitatea carcaselor, această performanță a dus la un avantaj economic clar de 6,03 € (model de calcul pe durată fixă de 120 zile) și 3,90 € (model de calcul cu greutate fixă ​​de 113 kg) în comparație cu descendenții  vierilor Piétrain concurenți.

ROBUSTEȚE EXCEPȚIONALĂ

Rata mortalității de la fătare până la valorificare a fost cu 5,8 % mai mică pentru descendenții PIC®408 decât pentru porcii obținuți din vierii Piétrain concurenți.

VITEZĂ DE CREȘTERE SUPERIOARĂ ȘI EFICIENȚA CONVERSIEI FURAJULUI

Sporul mediu zilnic pe viață al descendenților PIC®408 a fost cu aproape 23 g/zi mai mare (Figura 3) decât al porcilor obținuți din vierii Piétrain concurenți. Deosebit de remarcantă este diferența de aproximativ 60 g de SMZ la finisare. Creșterea mai rapidă a descendenților PIC®408 nu s-a obținut în detrimentul conversiei furajului, descendenții PIC®408 având o rată a conversiei furajului cu 0,05 mai bună decât a descendenților vierilor Piétrain concurenți.

CARCASE VALOROASE

Descendenții PIC®408 a obținut +0,3 % avantaj în randamentul carcasei, +1,37 mm în stratul de grăsime dorsală și o diferență notabilă de +3,10 mm în adâncimea ochiului de mușchi față de descendenții vierilor Piétrain concurenți.

CONCLUZII

Acest studiu este cea mai recentă dovadă a faptului că descendenții PIC®408 dovedesc:

  • performanțe superioare de creștere în toate fazele de producție.
  • robustețe și rezistență superioară în condiții comerciale nefavorabile (în cazul evoluției bolilor).

Toate datele combinate arată că PIC®408 este alegerea ideală pentru producția de carcase valoroase cu un procent mare de carne, consolidându-și poziția de lider pe acest segment.