Sănătatea animală


Principalul obiectiv al echipei noastre de asigurare a sănătății este menținerea unei stări de sănătate ridicate a sistemului genetic și de multiplicare al PIC și protejarea efectivelor clienților noștri. Echipa noastră dezvoltă, validează și implementează soluții de sănătate pentru evaluarea riscurilor, biosecuritate, supravegherea și eliminarea bolilor. Colaborăm îndeaproape cu universitățile și alte organizații de pionierat pentru a ne revizui în mod continuu practicile.

Cele trei principii ale programului nostru de asigurare a sănătății includ:

  1. Supravegherea extinsă a stării de sănătate: aceasta include integrarea în timp real a datelor clinice, de producție și de diagnostic pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, precum și implementarea tehnologiilor inovatoare și validate pentru colectarea și testarea probelor de diagnosticare.
  2. Angajamentul față de bunăstarea animalelor: desfășuram o formare continuă a personalului din ferme și efectuăm o evaluare științifică proactivă a practicilor din ferme.
  3. Biosecuritatea bazată pe știință: realizăm evaluări sistematice ale riscurilor în ferme, unități de procesare a furajelor și spălătoriilor de camioane. Pe baza acestor evaluări, elaborăm și implementăm planuri cuprinzătoare de atenuare a riscurilor. Colaborăm cu mai multe organizații pentru a dezvolta instrumente și linii directoare pentru a minimiza riscul de răspândire a bolilor.

De asemenea, punem la dispoziția clienților cunoștințele și resursele noastre și putem oferi sfaturi în următoarele domenii:

  • Biosecuritate
  • Supravegherea sănătății
  • Prevenirea, limitarea și eliminarea bolilor
  • Aclimatizarea animalelor de înlocuire
  • Gestionarea datelor privind sănătatea

Button HA Portal

Biosecurity Training

Biosecurity is a everyone’s responsibility. Use these videos to train others or refresh your biosecurity knowledge and avoid biosecurity breakdowns. At PIC, the primary focus of our Health Assurance team […]

Citiți mai departe