Teste comparative în ferme comerciale: PIC®800 și PIC®337 sunt mai valoroase decât principalii lor concurenți

Acest studiu compară cei mai buni vieri terminali PIC cu doi vieri concurenți – un vier duroc din America de Nord (vierul A) și un vier hibrid terminal disponibil la nivel mondial (vierul B). Rezultatul studiului validează performanțele continue ale vierului PIC®337 și verifică performanțele vierului PIC®800 la nivel comercial ca urmare a investițiilor realizate de PIC cu scopul de a oferi producătorilor cea mai bună genetică Duroc.

Rezultatele testelor arată că vierii PIC®337 și PIC®800 oferă avantaje economice semnificative în comparație cu vierii concurenți A și B. Vierii PIC conferă mai multă valoare prin avantaje ca: spor mediu zilnic superior, mortalitate redusă și un număr mai mare de porci valorificați.

PREZENTARE GENERALĂ: STUDIUL COMPARATIV AL CARACTERELOR DE PRODUCȚIE ȘI DE CARCASĂ

Testele compară descendenții comerciali obținuți din scroafe PIC Camborough® și vierii PIC®800, PIC®337, vierul A și vierul B. S-a folosit material seminal combinat, deci nu se cunoaște numărul real de vieri de la care s-a făcut recoltarea.

Elemente importante:

 • Purceii au fost cazați într-o creșă comercială și au intrat în testare la o greutate de aproximativ 32 de kg în două ferme comerciale de îngrășare din America de Nord.
 • S-au folosit 24 de boxe a câte 21 de purcei pentru fiecare linie de vier
 • Atribuirea purceilor pe boxe s-a făcut în funcție de linia paternă, sex și greutatea medie.
 • Greutatea fiecărei boxe a fost măsurată la sfârșitul fiecărei faze dietetice (4 faze în creștere- finisare) și în ziua comercializării.
 • Porcii au fost abatorizați într-un abator comercial, unde au fost înregistrate date ale carcasei.

REZULTATE: VIERII PIC DOVEDESC AVANTAJE ECONOMICE SUPERIOARE ȘI ROBUSTEȚE

Caractere cu impact economic

PIC®337 și PIC®800 au demonstrat un avantaj economic substanțial per porc plasat față de vierii concurenți:

 • Cu un avantaj ce include si premiul pentru procentul de carne în carcasă de:
  • 7,24 USD și respectiv 6,45 USD peste vierul A.
  • 5,14 USD și respectiv 4,35 USD peste vierul B.
 • Fără includerea premiului pentru procentul de carne în carcasă:
  • 6,88 USD și respectiv 5,85 USD peste vierul A.
  • 5,96 USD și respectiv 4,93 USD peste vierul B.

Presupunând avantajul economic minim de 4,35 dolari pe porc, vierii PIC generază un profit suplimentar de cel puțin 4.350 dolari pe 1.000 de porci comercializați.

Robustețea vierilor PIC este demonstrată prin rate mai mici de mortalitate și mai mulți porci valorificați comparativ cu ambii vieri concurenți. Testele au demonstrat că vierul B a obținut cele mai mari rate de mortalitate și cei mai puțini porci valorificați.

 • Ratele mortalității au fost de 0,7% pentru PIC®337, 1,0% pentru PIC®800, 1,2% pentru vierul A și 2,9% pentru vierul B.
 • Procentul de porci valorificați a fost de 99,3% pentru PIC®337, 99,0% pentru PIC®800, 98,8% pentru vierul A și 97,1% pentru vierul B.

Viteza de creștere

Vierii PIC au dovedit un spor mediu zilnic (SMZ) și o rată a conversiei furajere (CF) superioare față de vierul A.

 • Vierul PIC®337 a obținut un SMZ de 1088 grame/zi și o CF de 2.7
 • Vierul A a obținut un SMZ de 1038 grame/zi și o CF de 2.84
 • Vierul PIC®800 a obținut un SMZ de 1102 grame/zi și o CF de 2.75
 • Vierul B a obținut un SMZ de 1075 grame/zi și o CF de 2.76

Caractere de carcasă

PIC®800 și vierul B au prezentat un avantaj în procentul de carne în carcasă comparativ cu vierul A. PIC®337 a demonstrat un avantaj în randamentul carcasei în comparație cu vierul B.

 • PIC®337 a obținut un procent de carne în carcasă de 56,4% și un randament de 78,2%.
 • PIC®800 a obținut un procent de carne în carcasă de 56,6% și un randament de 77,9% .
 • Vierul A a obținut un procent de carne în carcasă de 56,2% și un randament de 78,1%.
 • Vierul B a obținut un procent de carne în carcasă de 57,0% și un randament de 77,7%.

CONCLUZIA STUDIULUI COMPARATIV

Performanțele descendenților PIC®800 și PIC®337 generează avantaje economice semnificative (4,35 dolari – 7,24 dolari pe porc) în comparație cu descendenții vierilor concurenți. Ca urmare, producătorii care utilizează liniile PIC®800 și PIC®337 pot obține avantaje economice tangibile în sistemele lor de producție.