PIC sprijină proiectul inovator al ANPS Spania: Dezvoltarea unor standarde de calitate ale materialului seminal

În unele țări europene, standarde coerente pentru calitatea materialului seminal sunt deja stabilite la nivel național. În prezent, în Spania s-a format Grupul Operațional ANPSTAND pentru a proiecta standarde de calitate în conformitate cu mediul comercial și nevoile sectorului porcin spaniol. ANPSTAND este alcătuit dintr-un consorțiu format din asociații de stat din industria creșterii porcilor din Spania, societăți private din domeniul ameliorarii genetice, cooperative Agricole, institute de cercetare de renume și furnizori de material seminal – toate coordonate de ESMEDAGRO, un grup de consultanță.

Standardele de calitate au rolul de a descrie criteriile pentru bunăstarea animalelor, biosecuritatea, manipularea, sănătatea, producția, calitatea materialului seminal și transportul acestora etc., pentru a asigura producătorilor transparență asupra procedurilor de operare a dozelor de material seminal, cât și încredere în calitatea materialului seminal primit de la centrele de vieri. După stabilirea unor astfel de standarde de calitate, vor fi implementate audituri sistematice în centrele de vieri ce vor fi incluse în program pentru a monitoriza îndeplinirea criteriilor. Acest lucru va include aplicarea unor sigilii de calitate pe dozele de material seminal de către centrele de vieri pentru a certifica calitatea materialului seminal.

PIC Spania sprijină acest grup în calitate de colaborator al Asociației Naționale a Crescătorilor de Porci (ANPS).

Rolul partenerilor ANPS este esențial pentru succesul proiectului, aceștia fiind implicați în colectarea datelor de la centrele de vieri, date care vor ajuta la înțelegerea situației actuale și a nevoilor sectorului, precum și în pregătirea documentației standard și efectuarea testelor. Aceștia vor juca un rol relevant și în diseminarea rezultatelor proiectului și a noului standard intern, către clienți și către publicul larg, pentru a face public efortul profesioniștilor din sectorul porcinelor de a garanta calitatea și siguranța alimentară încă de la începutul lanțului de producție – respectiv începând de la colectarea materialului seminal.

PIC colaborează îndeaproape cu Grupul de operare, pentru a se asigura că noile standarde se vor baza pe cele mai recente descoperiri științifice, pentru a reflecta diferitele condiții de producție ale centrelor de vieri, precum și nevoile acestora. Pentru PIC aceasta reprezintă o oportunitate importantă de a contribui la acest proiect cu cunoștințe profunde în domeniul biosecurității, managementului, producției și inovației.

Pentru sprijinirea acestui proiect inovator au fost acordate subvenții de aproape 580.000 EUR, cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în procent de 80% și Ministerul Agriculturii și Producțiilor Agricole (MAPA) cu 20%.