Îmbunătățirea ratei de utilizare a scroafelor: Focus pe robustețea și longevitatea maternă

Patru pași pentru îmbunătățirea utilizării scroafelor

Robustețea scroafelor a fost un obiectiv de selecție pe termen lung în programul de ameliorare genetică al PIC. Efortul nostru de a influența ratele de folosire a scroafelor a început cu zeci de ani în urmă prin selectarea fenotipică pe baza calității membrelor si conformației aplomburilor.

Astăzi, criteriile cheie de selecție ale PIC sunt calitatea membrelor, aplomburile și conformația animalului. Fiecare scrofiță și fiecare vier din fermele noastre de producție genetică de elită trec prin teste de performanță și toate sunt evaluate pe criterii de scoring pentru aplomburi și calitate a picioarelor. Un scor nedorit înseamnă că animalele nu vor fi selectate și nu vor avea descendenți. Dacă vierul sau scrofița are un index genetic bun, dar conformație și aplomburi slabe, nu va fi selectat ca părinte al generației următoare. Rezultatul acestei strategii de selecție și testare este o tendință genetică îmbunătățită pentru aplomburi și scorul picioarelor (Figura 1).

Figura 1: Tendința de ameliorare genetică pentru scoringul aplomburilor și membrelor în fermele de elită PIC

În plus, centrele de IA care adăpostesc vieri de elită materni (GGP) sunt auditate de specialiști din echipa noastră din lanțul de aprovizionare de două ori pe an. Auditul surprinde probleme structurale care pot apărea pe măsură ce vierul crește și îmbătrânește. Dacă se identifică o problemă, vierul este eliminat. Această acțiune reduce potențialele probleme structurale diseminate la descendenți.

Patru pași pentru îmbunătățirea ratelor de utilizare a scroafelor

Îmbunătățirea longevității scroafelor prin selecție genetică este o parte a soluției, dar factorii de mediu au un impact mare și asupra acestora. Colaborând cu diferite ferme și sisteme din întreaga lume, echipa de Servicii Tehnice a PIC a identificat patru pași pentru a ajuta la descoperirea și abordarea provocărilor privind rata de utilizare a scroafelor:

Cunoașterea datelor

Verificați adevăratele date. Știți cum calculează ferma dumneavoastră față de alte ferme din același grup, regiune sau de la nivel global rata de utilizare a scroafelor? PIC utilizează mai mulți indicatori (Tabelul 1) pentru această evaluare. Acești indicatori ajută la descrierea situației, definesc cât de repede ar trebui implementate intervențiile și ghidează eforturile și resursele spre ameliorare.

Tabelul 1. Nivelele de intervenție asociate ratei de selecție

IndicatorNivel de interventie
Vârsta medie de înlocuire< paritate 4
Rata anuală de înlocuire< 45% sau > 55%
Rata anuală a mortalității (moarte + eutanasie)> 9%
Rata de reformă anuală< 36% sau > 46%
Procentul de utilizare a scrofițelor (inseminate/montate versus intrate ca selectate)< 90%
Rata de utilizare a scroafelor (scroafe până la P3)< 70%

Evaluarea fermei/ sistemului

Doriți să îmbunătățiți sau să schimbați situația actuală? Următorul pas este o evaluare a fermei sau a sistemului. Solicitați sprijinul Echipei Tehnice PIC pentru a vă ajuta. Noi putem revizui procesele, metodele și practicile care ar putea fi asociate cu o rată scăzută de utilizare a scroafelor. O parte fundamentală a evaluării fermei/ sistemului o reprezintă diagnosticarea sănătății efectivului. Diagnosticarea fiabilă a sănătății vă permite să identificați cu exactitate și să abordați problemele de sănătate care au influență asupra ratelor de utilizare a scroafelor. Echipa de asigurare a sănătății PIC vă poate ajuta să găsiți și să proiectați soluția cea mai rentabilă sau să definiți strategii de atenuare.

Analizarea și identificarea oportunităților

După finalizarea evaluării, analizați informațiile pentru a găsi oportunități. De exemplu, dacă ferma dumneavoastră are o mortalitate ridicată a scroafelor, există mai mulți factori care ar putea cauza problema: rata de reformare, rata de fătare și ratele de păstrare în efectiv a scroafelor cu paritate tânără. Modul în care interacționează toți factorii ar trebui analizat și înțeles pentru a identifica cauza principală.

Elaborarea unui plan de acțiune

Următorul pas este crearea unui plan de acțiune. Planul de acțiune ar trebui să includă procesele corective sau procesele noi care urmează să fie implementate și modul de măsurare și evaluare a acestor modificări. Fiecare plan de acțiune ar trebui să includă instruirea personalului cu privire la noi protocoale și procese. Aceasta poate fi o acțiune dificilă, ce presupune o rotație a personalului în îndeplinirea sarcinilor zilnice. Echipa Serviciilor Tehnice a PIC înțelege și poate ajuta la realizarea materialelor de instruire și la instruirea personalului fermei. Pentru a evalua și a îmbunătăți rata de utilizare a scroafelor, contactați astăzi echipa PIC.