Programul SCAN

Bolile au un impact semnificativ asupra producției, rezultatelor financiare, moralei personalului și reputației fermei. Putem minimiza acest impact prin scăderea riscului de biosecuritate și, prin urmare, a riscurilor de răspândire a bolii. Tot ceea ce intră sau iese din fermă trebuie să fie considerat un factor de risc. Prin urmare, personalul de producție și orice personal de pe teren trebuie să fie foarte atent la aceste activități. Participarea la programul PIC SCAN oferă un sistem de educare a personalului, creșterea gradului de conștientizare, înregistrarea observațiilor și luarea de măsuri.

Programul PIC SCAN este un instrument de comunicare a riscului de biosecuritate observat și oferă măsuri corective imediate. Membrii personalului de producție reprezintă bariera de protecție finală dintre lumea „murdară” din afară și populațiile de animale cu status de sănătate ridicat. Participarea la PIC SCAN vă va îmbunătăți monitorizarea zilnică a riscurilor.

Strategia se bazează pe identificarea, cuantificarea și documentarea riscului comun, care va contribui la crearea unor planuri de acțiune imediate și pe termen lung.

  • See: Identify risk and opportunities
  • Call: Communicate and report observations
  • Act: Stop, control, and mitigate risk but do not ignore
  • eNhance: Correct the process and never stop improving
  • See: Identificați riscurile și oportunitățile
  • Call: comunicați și raportați observațiile
  • Act: Opriți, controlați și atenuați riscul, dar nu ignorați
  • eNhance: Corectați procesul și nu vă opriți niciodată

Pentru a afla mai multe despre programul PIC SCAN, adresați-vă managerului dvs. zonal.