Maximizarea îmbunătățirii genetice

Utilizarea științei pentru a maximiza îmbunătățirea genetică

Procesul de ameliorare genetică începe cu măsurători exacte ale diferențelor de performanță dintre animale – cu cât avem mai multe date de înaltă calitate cu atât mai bine. Apoi folosim algoritmi inteligenți pentru a face cele mai bune decizii de selecție și dirijarea împerecherilor.

Programul nostru de amelioare genetică are la bază înregistrarea unui volum imens de performanțe. Măsurăm potențialul fiecărui porc din facilitățile noastre de producție, în întreaga lume. Utilizăm atât informații fenotipice, cât și genotipice de la animalele de elită. Colectăm performanțe din fermele de scroafe (referitoare la caracterele reproductive), din fermele de creștere (referitoare la caracterele de creștere, eficiență și robustețe), precum și din abatoare (referitoare la caractere de carcasă și calitatea cărnii). Performanțele înregistrate în facilitățile noastre de producție sunt cumulate cu performanțele vaste obținute la nivel comercial, în fermele clienților, la nivel mondial. Includerea acestor performanțe constituie o certificare a faptului că animalele și familiile de elită pe care le selectăm ca părinți ai generațiilor viitoare, obțin performanțe reale în diverse condiții de mediu.

Sistemele noastre includ astăzi:

  • 19,5 de milioane de animale evaluate;
  • 0.5 miliarde de combinații EBV (Valori Estimate de Ameliorare);
  • 400,000 de animale genotipizate;

Noile tehnologii în domeniul geneticii sunt aplicate pentru o selecție mai exactă pentru caractere relevante. De exemplu, în 2012 am introdus Selecția bazată pe gradul de înrudire (RBGS) în programul genetic PIC. RBGS a înlocuit relația tradițională bazată pe pedigree între animale, cu evaluarea genetică bazată pe înrudirea genomică reală dintre animale. Acest lucru a crescut rata progresului genetic cu peste 35% pe an, pentru toate caracterele, liniile de produse și produsele comerciale. Această rată de progres se traduce printr-o îmbunătățire a profitului de 3 până la 4 dolari pe porc, pe an.

Următorul nivel al inovației include secvențierea genomică. În noiembrie 2015, PIC a demarat o colaborare cu Institutul Roslin din Edinburgh cu scopul de a secvenția genomul liniilor PIC. Genomul unui porc are aproximativ 3 miliarde de nucleotide. Cu programul nostru genomic actual, capturăm 50.000 de locusuri; doar o mică parte a secvenței. Dacă sunt disponibile informații complete despre secvențe, vom putea îmbunătăți înțelegerea genotipurilor care influențează caracterele fenotipice. Acest lucru va crește precizia selecției, precum și rata ameliorării genetice. Astăzi avem informații despre secvențierea genomului a peste 8.000 de animale de elită, care se așteaptă să contribuie la creșterea în continuare a preciziei de selecție.