Sănătate

Obiectivul Programului de Sănătate PIC este de a asigura distribuția ameliorării genetice în condiții de siguranță. Colaborăm cu partenerii  noștri și cu medicii veterinari ai acestora pentru a furniza animale de reproducție și material seminal, evitând totodată răspândirea unor boli cu consecințe economice majore în efective. Programul de sănătate PIC urmăreşte o comunicare deschisă și sinceră cu partenerii noștri și cu consilierii veterinari ai acestora.

Baza Programului de sănătate PIC

Programul de sănătate PIC se bazează pe implementarea unor principii care au evoluat de la înființarea companiei, în 1962. Acestea pot fi grupate pe patru categorii  directoare:

1. Popularea  cu efective de animale având  o stare de sănătate foarte bună:

Toate efectivele de animale aflate sub controlul Programului de Sănătate PIC sunt amplasate în condiții geografice şi de biosecuritate prestabilite și se urmăreşte să includă cei mai sănătoși porci disponibili în acest scop la momentul populării.

2. Protejarea efectivelor de animale împotriva contaminării:

În toate efectivele de animale PIC se impune permanent  respectarea standardelor de biosecuritate PIC, care sunt printre  cele mai stricte din domeniu.

3. Implementarea unor sisteme de supraveghere și monitorizare:

Acordându-se prioritate minimizării riscului de răspândire a infecțiilor către efectivele clienților, toate animalele PIC sunt evaluate în permanență, pentru a se depista prezența bolilor și respectarea regulilor de biosecuritate, dar și pentru a se efectua verificarea conformității cu protocoalele.

4. Implementarea unor mecanisme pentru evenimente neprevăzute:

În cazul în care se bănuiește că un factor patogen important a pătruns în sistem, PIC are implementate mecanisme pentru măsuri imediate și pre-determinate menite să prevină răspândirea bolilor în sistemul de multiplicare PIC, dar și în aval, către efectivele de animale ale partenerilor.