Colectarea de performanțe semnificative

Procesul de ameliorare genetică are la bază măsurarea corectă a diferențelor de performanță dintre animale. Deși ar putea să nu pară a fi o parte diferențiată a procesului de ameliorare genetică, PIC are convingerea că punerea unui accent mai mare asupra acestui element generează   beneficii maxime pentru aplicarea viitoarelor tehnologii.

Esenţa procesului  fundamental de ameliorare începe cu colectarea unor date detaliate, care scot în evidență potențialul de performanță al fiecărui animal  în parte, în cadrul nucleelor noastre de producție genetică din întreaga lume. Aceste date sunt completate apoi cu volume mari de date colectate din ferme comerciale. Prin acest proces se asigură  certitudinea că animalele și familiile de elită pe care le selectăm ca părinți ai generațiilor viitoare au performanțe robuste, în condiții de exploatare diverse.

Sursele de date privind performanțele animalelor PIC includ și informaţii  obținute în fermele de scroafe. Aceste date susțin capacitatea producerii eficiente a unui număr mare de purcei înțărcați, de calitate superioară. Unitățile noastre de „finisare” se concentrează asupra creșterii eficiente și robuste a porcilor, în condiții de exploatare diferite. În cele din urmă, PIC măsoară valoarea carcaselor și calitatea produselor prin colectarea unui volum imens de date în abatoare şi procesare.

Astfel, performanțele colectate de PIC pe parcursul întregului flux de producție asigură succesul partenerilor noștri.