Genetica PIC

De peste 50 de ani, obiectivul fundamental al PIC a fost îmbunătăţirea continuă a   potențialului genetic, pentru a le oferi partenerilor  noștri un plus de profit comparativ  altor companii din domeniu. Realizările noastre de astăzi în privinţa ameliorării  genetice anuale  au la bază aceiași piloni care au dus la înființarea inițială a companiei PIC, la începutul anilor '60. Utilizăm cele mai recente date științifice disponibile, efectuăm măsurători complexe pe animale, în vederea detectării caracterelor de importanță economică, apoi realizăm  selecția pentru profitabilitate comercială maximă, sau ceea ce noi numim: Economicitate Totală.

În prezent, noile platforme tehnologice ne permit să realizăm măsurători și să obținem date cu un grad de precizie mult mai ridicat decât în trecut. Aceste tehnologii îi permit companiei PIC să obțină volume mari de informații din diferite medii şi diferite condiţii de exploatare comercială a suinelor. Ca atare, întregul  proces reprezintă garanţia  unor performanțe excelente și permite utilizarea unor instrumente genomice brevetate, care să propulseze câștigul genetic la cele mai înalte niveluri atinse vreodată.

Chiar și cu un trecut atât de impresionant, în care PIC a realizat o ameliorare genetică continuă şi solidă, suntem și mai entuziasmați în privinţa  biotehnologiilor, instrumentelor și programelor cu care lucrăm în prezent și care vor avea, pe viitor, un impact asupra programului nostru genetic, modelând-ul. Acești piloni ai succesului ne vor inspira continuu în strădania noastră de a respecta decizia PIC de a nu pune niciodată punct perfecționării.